Introduktion – CSEF vaknar till liv

Vänner!

Jag vill i egenskap av ordförande tacka våra kära vänner på Vessla för ett mycket väl genomfört arbete med denna vår hemsida. Jag hoppas att detta kan verka som ett forum för konstnären såväl som intressenten. Under den kommande veckan hoppas vi i föreningen kunna erbjuda en successiv utveckling dvs. att alla flikar och dylikt byts ut från mallar till vackra, såväl som informativa fraser.

Med vänlig hälsning
Ordföranden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *