Litteratur-karl

Litteratur-karl, som är opublicerad, har bestämt sig för att sluta skriva. Han har blivit trött på sina ord, på sig själv, på sina romaner, noveller, dikter, som aldrig blivit lästa. I ett slag av martyrskap lägger han således bort sin penna, för att ”gå ut i världen”. – Å! hur ska han klara sig! utan sin dikt!

Men kanske är detta det sanna romanarbetet, att erfara, och det som är tvunget för att Litteratur-karl ska göra en seger. En erfarenhets- och upplevelsebok, full av verklighet och visdom, långt bortom de tidigare fantasifostren, byggda på lössryckta fiktiva moment från litteraturhistorien…

Låt oss se!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *