Letaren på bokmässan 2013 26-29 sept. – ett äventyr!

Damer och Herrar!

Nu har Letaren varit utställd på bokmässan i flera dagar, 4 stycken! Och även om hon inte sålt mest av alla böcker, kanske ungefär femton färre har hon blivit, så är hon både glad och lycklig. Ja tänk! både Jonas G. och Horace E. har fått henne! Och så har Harry Martinson-sällskapet intervjuat mig, författaren och Karl Petter, om henne och de är glada över att det fortfarande finns en ”yngre generation” som läser och använder sig av Harry som intellektuellt bränsle.

Här nedan finns en länk till samtalet om Letaren och Harry Martinson och snart kommer lite bilder och en filmad intervju från Värmlandsmontern.

http://audioboo.fm/boos/1627200-karl-petter-ang-debuterande-forfattare-pa-bokmassan-i-goteborg

/ Karl Petter.

Karl Petter Äng med  sin debut roman Letaren på Bokmässan 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *