Letaren på Värmlands Bokmässa 2/11 2013 , Karlstad CCC.

Ett sådant Värmland! Ett sådant Karlstad! Letaren har varit där och ett par köpte henne och ett par fick henne och ett par lyssnade till henne. – farmor och farfar, vanja, monica och thorsten, en 84-årig man som mediterat över Intresse Energi Tid Hjärna sedan 60-talet, berndt, mina förläggare sten och eva-britta, frödings sällskap och… några till!

Och Letaren sa att ”jag består av fem pelare: buddhism, bibel och olika gudsföreställningar, lufferi, sagoböcker och litteraturvetenskap. Detta är jag, men jag kan också vara annat…”

Här är en bild! (snart kommer den)

/ Karl Petter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *