Jonathan E. Larsen, 30 år.

Csef säger Grattis 30 år till sin kanske främste grundare, Jonathan E. Larsen, – även känd som Emilio el Lauren, Svarta Svanen, med flera – och snart en annan. – Ett rött rum blev vårt! Det gjorde du och Hugo, vår yngre medlem och kamrat, bra!, likt två konstnärer på jakt efter rum för sig och andra. – Och idag är han samfundets vise farbror, än här, än där, plötsligt på länk – och borta igen; en person och en kreation.

Skål! Frände! Vän! Bror och regissör!

 

/ Ordförande Karl Petter, Kassör Hawk Eles, Suppleant Fred Hayden, Kristopher ’Buffy’ Gibson, samt din vän på östsidan Hugo Svanborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *