Kommentar årsmöte 2014.

Jag vill endast meddela världens öron, – att csef:s årsmöte 2014 på Mansion Jontes (Trosa) var ett konstnärligt kaos, ett hullabalo, ett filosofiskt gissel med champagne, åh. På mötesprokollet står även andra figurer nedtecknade. Med de är svåra att tyda. – Jag kan inte längre se! Hjälp! Solsken! – För vad vore ett samfund om inga hemligheter fanns? Om genomskinlighet rådde? Om alla visste det som fåtalet visste? Ett samfund (konsten) måste ju få överraska.

Nu ska vi bada!

 

/ Ordförande, på ett tåg, 19/6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *