12/8 2014.

Omslag av Johan Orre; Sms mellan K & E

Hemlighetsfulla och icke bekräftade uppgifter kommer från den chapmanska redaktionen och de chapmanska pressarna om att nya verk snart är redo för världens ögon. – Som ordförande och ledare för samfundets pennor, hjärnor och filosofiska utlevelser känner man en mild upprymdhet kring bröstet. Åh… – Verken heter ”Sms mellan K & E” och ”Fartdikter!” och de kan ses som en fullföljelse av ”Letaren” (2013). Dessa tre skrifter utgör tillsammans, enligt författaren, en inledande triptyk i ett ännu icke mognat författarskap, tre slags försiktiga försök att fästa något nytt på den litterära himlen.

Vi har fått tillåtelse att publicera en bild för att styrka dessa nyheter (se ovan).

 

Jag ber om att få återkomma med mer information om releasedatum, uppläsningar, upptåg, bokmässor och annat smått och gott, – allt detta krimskrams som följer publiceringen av nya skrifter (den cirkus konsten innebär).

 

På återhörelse,

 

Ordförande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *