Karl Petter, 30 år.

Som seden gör gällande… I egenskap av ordförande för Det Chapmanska Samfundet för Estetik och Filosofi (csef), vill jag utbringa en skål för Karl Petter Äng, strax 30 år; samfundets ordförande och stränge ledare! – Skål!

Det har visat sig att du inte bara kan utföra vissa konstnärliga grundläggande uppgifter så som att skriva böcker; du har även visat dig duglig som administriell ledare;du bjuder till möte, fördelar uppgifter, noterar, ber dina medlemmar om reflektion, drar skämt och vitsar, bär ordförandeskapets skyldigheter med positiv anda…

Vi vill hälsa dig välkommen, jag och övriga medlemmar, välkommen till 30år; denna märkliga plats där du varken är ung eller gammal, fisk eller fågel, människa eller konstnär.

 

/ Ordförande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *