APROPÅ ÅRSMÖTE 2015.

De chapmanska årsmötena – dessa succéer, vilda konstnärliga fester, organisatoriska monstrum, gästabud, berghainska drömmar, skärgårdsscener, bufflan med vänner -, verkar inte få ett 2015:års version. Eller årsmötet måste uppskjutas, omvandlas, göras på ett annat, – ett nytt sätt. Detta då det för tillfället föreligger för mycket konstnärliga aktiviteter för samfundets bästa. Det vill säga, de kreativa strukturer som styr csef måste ges ytterligare frirum, tid, gränslöshet, – kan inte störas av ett årsmöte vilket – vare sig man vill det eller ej – måste baseras på stadgar, lagar, rätt och fel, kort och gott praktikaliteter. Således, låter csef:s chefsideologer hälsa, görs årsmötet 2015 om till: årsmöten, många möten, mindre möten, del-möten, möten på olika dagar, kvällar, nätter, – ’när så andan faller på’; årsmötet, så ska det heta, grundas detta år på slump, tärning och spel, på csef:s infall, på – ännu icke överenskomna datum att mötas på! Framtidens ovisshet! Det icke nedskrivna! Det icke formulerade! På det som kan ske! – Vad betyder detta? Till exempel, att det som hände igår på andra långgatans barer då många av csef:s bröder samlades, – att det var ett årsmöte.

 

Denna justering görs – givetvis – för samfundets, det vill säga konstens, bästa.

 

/ Ordförande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *