19 februari 2016.

Det ryktas om att csef inte bara är sju utan ett dussintal, ett transnationellt parti, – tjugoen engelsmän, tio tyskar, nio fransmän, sex italienare, två polacker och två schweizare (och oss svenskar); att Europa är dess konstnärliga slagfält snarare än Sverige, detta lilla land. Och att kongresser – alltid hållna hemliga, underjordiska – inval och utval, programförklaringar och stadgar hör till varje säsongs normaltillstånd. – Vi ber om ursäkt om vår verksamhet verkat otydlig eller oorganiserad. Detta har – i så fall – varit strategi, teknik, – ett sätt att ta reda på vilka.

En sådan nyhet!

Jag som Ordförande för den svenska fraktionen av det chapmanska låter hälsa: ’Chapmaner! Erövrare! Fartiska andar! – Förena er!’

/ Ordförande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *