6 oktober 2016.

Äntligen kommer ’oss mystiker mötas’, farare, äventyrare, försiktiga om vartannat urspårade. Detta kommer ske i den nya chapmanska lagunen, Malmö, Kirseberg (mötet är planerat till lördagen den 22/10). – Detta bör tas som det allra bästa av tecken, vimmel, bråk, antydningar om stora käftars tid.

Men också – Köpenhamn.

/ Ordförande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *