17 januari 2017

Vi vill endast från styrelsens håll poängtera att fortfarande utför våra medlemmar viktigt arbete; att någonstans i närheten av Dig, O läsare, – manar de fram bilder som förr eller senare kommer formera sig

i skyarna

som spjut.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *