Håkan Eles, 30 år.

I egenskap av Ordförande för den chapmanska redaktionen, tryckningen samt verksamheten i stort som går ut på att göra livet värt att leva för dess sju medlemmar, – ber jag alla vid bordet höja sina glas för Håkan Hawk Eles, som idag blir 30 år. – Vår kassör! Vår evige indrivare av skulder! Vår ekonom och teleoperatör! Vår artist nummer ett!

Vi chapmaner, – jag Karl Petter, sekreterare Johnny Orre, suppleant Frederick Heidrich, engelsman Buffy Perry Gibson samt stockholms Hugo Svanborg och berlins Jonathan Larsén -, önskar dig största möjliga lycka från och med nu, – ditt 30:onde år då du lär växla mer guld än du någon gång gjort.

Skål!

 

/ Ordförande.