26 mars 2018

Dröjsmålen har visserligen varit många… Och om det töande förut – gör sig stormvädret redo nu. Verk syns mot Horisonten! “CHAPMANIA, CHAPMANIANIA!”

Vår värld kommer att skildras av den nyvunna och nyfunna Poeten Sebastian Vegræus. Detta är det överenskomna. Mister Vegræus är en sällsynt själ, varken god eller ond, snarare – en redaktör på ett visst POETERI. Men det har visat sig att han långt ner i sin själs gömmor också hade andra anlag, egensinniga och alltjämt unika.

Men innan detta Ode, för så vill han kalla det, står färdigt, måste givetvis denne slags herre godkännas av alla sju chapmaner. Och det kan ta längre tid än vad man kanske tror. Ty inte ens jag, Ordförande och Navigator, vet idag… den 26/3, exakt vart vårt samfund seglat på den Sju Haven sedan sist.

Men: På Återhörelse, bästa besökare! Vi är tillbaka!

/ Ordförande.

Om ett nytt chapmanskt tidevarv.

Plötsligt har en liten organisatorisk kupp ägt rum, och csef ståtar nu med ett nytt Ordförandeskap.

Olika tituleringar har givetvis ett eget litet kapitel i historien (om Form och Makt), men innebär samtidigt föga; vi är detsamma! fast med litet nya kläder!

Så: Var inte rädda chapmaner! Var inte rädda allmänna opinion! – Vi har vind i seglen!

/ Karl Petter, Ordförande.

Introduktion – CSEF vaknar till liv

Vänner!

Jag vill i egenskap av ordförande tacka våra kära vänner på Vessla för ett mycket väl genomfört arbete med denna vår hemsida. Jag hoppas att detta kan verka som ett forum för konstnären såväl som intressenten. Under den kommande veckan hoppas vi i föreningen kunna erbjuda en successiv utveckling dvs. att alla flikar och dylikt byts ut från mallar till vackra, såväl som informativa fraser.

Med vänlig hälsning
Ordföranden