Chapmaner

KARL PETTER ÄNG

ordförande/Själaledare, poet/författare

Kommit ut med ett par skönlitterära opus. En variant på Don Quijote väntas. Just nu upptagen med manifestiska tankar (Artikulation IV). Teoretiker – som vill liv. Dessutom organisatör av Samfundets egen diktsamling: “CHAPMANIA” ute nu.

www.karlpetterang.se

HAWK ELES
kassör, videograf

Samfundets entrepenör och ekonom. Leder samfundets arbete på marknaden; driver in skulder, tittar på aktiekurser, – konstens olika valutor. Livskonstnär.

JOHAN ORRE
sekreterare, fotograf, konstnär

Filmfotograf, målare, globeltrotter, skate och surfare, just nu: sjöman i Norrland.

www.johanorre.com

JONATHAN E. LARSEN
regissör, konstnär

Pseudonymens och/eller heteronymens mästare, skenets och bedrägeriets herre. Emilio el Lauren försvinner, – och fram stiger Le Compte des Les Fleur? Malwina Badin? F.d Berlin. Arbetar ständigt med drama och manus.

www.svartasvanen.com

FRED HAYDEN
suppleant, teaterteoretiker, musiker

All- och blandkonstnär; musik, teckning, teater, opera, datorer… För tillfället utsänd i Australien. På denna vidsträckta kontinent gör han vad vetenskapsmän alltid gjort, – undrar och ställer frågor, undrar igen, börjar om, hittar något nytt, fortsätter – och kommer tillbaka.

HUGO SVANBORG
akademiker, databankir

Som ung aktiv i radikalare politisk kretsar. Idag: fri-släppt. Påminner om Will Hunting?